Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Bestuurssamenstelling

 Het Bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Dirk Visser: voorzitter
  • Henk Kamphof: secretaris
  • Vacature: penningmeester
  • Greetje Gnodde: bestuurslid en contactpersoon kerken
  • Piet Voerman

Overige gegevens van de stichting

  • Kamer van Koophandel Zwolle nr. 05087131
  • Fiscaal nummer: 818668799B01
  • Bankrelatie: NL11RABO0101090153
  • Financieel overzicht Voedselbank 2017  klik hier