Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Bestuurssamenstelling

 Het Bestuur wordt momenteel gevormd door:

 • Harrie Ruigendijk: voorzitter 
 • Wim Vos: secretaris
 • Bald Kuiper: penningmeester
 • Greetje Gnodde: bestuurslid en contactpersoon kerken
 • Piet Voerman
 • Martin Heideveld
 • Wim Fijn: coördinator

Overige gegevens van de stichting

 • Kamer van Koophandel Zwolle nr. 05087131
 • Fiscaal nummer: 818668799B01
 • Bankrelatie: NL11RABO0101090153
 • Financieel overzicht Voedselbank 2017  klik hier