Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Over ons ....................


De onderliggende tabbladen geven een overzicht van het gevoerde beleid, de financiën en de samenstelling van het bestuur.