Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Over ons 

De Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven.Ook stelt de Voedselbank zich ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere bewustwording binnen de Kamper samenleving met betrek-king tot armoede en armoedebestrijding. De Voedselbank is bereid samen te werken met andere instellingen die willen bijdragen aan het voorkomen van acuut voedselgebrek. Zij streeft ernaar zichzelf overbodig te maken; dat doel zal gerealiseerd zijn zodra er geen doelgroep meer bestaat.
voor meer informatie: 

zie ook het beleidsplan  en het financieel overzicht 2018