Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Onze vrijwilligers 

De Voedselbank werkt op alle niveaus met vrijwilligers. Dat betekent dat het bestuur, en alle andere medewerkers op de werkvloer een gedeelte van hun vrije tijd besteden aan de Voedselbank.

Het uitvoerende werk wordt verricht door de volgende groepen: 

 • een werkgroep intake
 • een werkgroep winkelbeheer
 • een werkgroep logistiek
 • een werkgroep opslag/transport
 • 3 coördinatoren
 • een acquisiteur 
 • een website-beheerder
  • het stichtingsbestuur

  de activiteiten bestaan uit:

  • het voeren van intakegesprekken
  • het samenstellen van winkelproducten en de uitgifte ervan
  • het verrichten van diverse werkzaamheden in de loods
  • het vervoeren van producten van en naar andere voedselbanken en het ophalen van goederen bij diverse bedrijven
  • het voeren van een juiste administratie en boekhouding
  • bijhouden klantenbestand
  • het houden van spreekuren
  • telefonische bereikbaarheid
  • het onderhouden van contacten met de diverse kerken
  • acquisitie-gesprekken om producten te verkrijgen
  • coördinatie van het geheel
  • bijhouden website en PR-activiteiten 
  • organiseren supermarktacties