Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

actie:  "word vriend van de Voedselbank" van start


De komende weken zal er opnieuw op verschillende manieren en momenten aandacht worden gevraagd voor de financiële positie van de Voedselbank Kampen. Directe aanleiding is dat de Voedselbank Kampen een financiële reserve moet opbouwen om een verhuizing op niet al te lange termijn te kunnen bekostigen.

De actie:

zal in Kampen en omgeving veel aandacht krijgen omdat wij er in geloven dat we met uw hulp ook in de toekomst  ons werk kunnen voortzetten.

Wanneer iedere inwoner van Kampen op jaarbasis € 1,- zou doneren aan de Voedselbank Kampen dan zou dat ruim € 50.000,- opleveren voor de Voedselbank.

Om de vrienden van de Voedselbank Kampen periodiek te kunnen informeren vragen wij om een e-mailadres. Dit adres zal uitsluitend worden gebruikt om nieuws te delen met de achterban.

Doet u mee? Klik dan hier om vriend van de Voedselbank Kampen te worden.

Naast het volop uitdelen van flyers en aandacht in de media bieden wij al enige tijd advertentieruimte aan op de bus van de Voedselbank.

Inmiddels rijdt de bus, waarmee goederen worden opgehaald, rond in Kampen en de wijde regio. De bus is zeer herkenbaar als "Voedselbankbus"  terwijl de eerste stickers van diverse bedrijven en organisaties zijn aangebracht.

Op de lege ruimte kunnen bedrijven, tegen vergoeding, adverteren.

Heeft u interesse en bent u benieuwd naar de tarieven en voorwaarden? stuur dan een mail naar info@voedselbankkampen.nl en wij nemen dan contact met u op.


Mocht u een donatie willen doen, dan kan dat via

Rekeningnummer Voedselbank: NL11RABO0101090153 t.n.v.

Stichting Voedselbank Kampen.

Stichting Voedselbank Kampen is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).Wat inhoudt dat u uw bijdrage van de belasting af kunt trekken. Het RSIN-nummer: 818668799