Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Algemeen

De voedselpakketten zijn bestemd voor huishoudens en alleen-staanden die in grote armoede leven. Ondanks een fijnmazig systeem van sociale voorzieningen in ons land is duidelijk dat bepaalde groepen een extra ondersteuning hard nodig hebben. Het voedsel-pakket is bedoeld als noodhulp. Het gaat om tijdelijke ondersteuning. In de regel kan een tijdsduur voor die ondersteuning niet van te voren worden aangegeven. Die hangt af van de situatie waarin de aanvrager verkeert. Om op gezette tijden voor een voedselpakket in aanmerking te komen moet men aan strikte, landelijk vastgestelde criteria voldoen. 


Een aanvrager krijgt een intake op kantoor van de Voedselbank om vast te stellen of de aanvraag aan deze criteria voldoet. Elk half jaar wordt opnieuw bekeken of de aanvrager intussen in staat is zelf weer alle boodschappen te doen.

Een aanvrager die bericht ontvangt dat zijn of haar aanvraag is toegewezen, ontvangt tegelijkertijd bericht met aanwijzingen over het ophalen van het voedselpakket. De inhoud van het pakket wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gezinssituatie, is zo gevarieerd mogelijk, maar is wel afhankelijk van het aanbod van voedingswaren op dat moment. 

Wij realiseren ons dat het ingewikkeld kan zijn om zelf te beoordelen of u in aanmerking komt voor hulp. Zit u in de problemen, aarzel dan niet om u aan te melden voor het verkrijgen van een voedselpakket. De Voedselbank zal u in eerste instantie helpen! Op een later moment vindt dan de toetsing plaats.


Wie denkt in aanmerking te komen voor een periodiek voedsel-pakket (zie: criteria) of daarover aarzelt kan kiezen uit 1 van de volgende opties:

1) U KLIKT HIER OM U AAN TE MELDEN BIJ DE VOEDSELBANK

als er problemen zijn met het invullen van het inschrijfformulier, stuur dan een email aan: info@voedselbankkampen.nl

of

2) U neemt telefonisch contact met ons op via tel. nr. 06 15 58 46 52  , dit kan uitsluitend op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdag-ochtenden tussen 09.00 - 12.00 uur. Het is niet mogelijk om een voicemailbericht achter te laten

De medewerker controleert het inschrijfformulier en de aanvrager ontvangt binnen enkele dagen een e-mailbericht met nadere afspraken. Een aanvrager die (na een intake-gesprek) niet in aanmerking komt wordt geïnformeerd over de reden van de afwijzing. Ter bescherming van de privacy van de aanvragers worden alle gegevens die aan de Voedselbank worden verstrekt met de grootst mogelijke zorg behandeld. Het spreekt vanzelf dat deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.


Een aanvrager die bericht ontvangt dat zijn of haar aanvraag is toegewezen, ontvangt tegelijkertijd bericht met aanwijzingen over het ophalen van het voedselpakket. De inhoud van het pakket wordt zoveel mogelijk afgestemd op de gezinssituatie, is zo gevarieerd mogelijk, maar is wel afhankelijk van het aanbod van voedingswaren op dat moment.