Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Productinformatie 

De producten die de Voedselbank aan haar cliënten verstrekt zijn van uitstekende kwaliteit. Dat is mogelijk doordat producenten en groothandels deze producten om de één of andere reden niet meer via de reguliere kanalen kunnen afzetten en ze daarom beschikbaar stellen aan de Voedselbank.

Mogelijke oorzaken voor deze gang van zaken kunnen zijn: 

  • Het product wordt uit het assortiment genomen
  • Er is te veel voorraad van het product
  • De houdbaarheidsdatum is te dichtbij om het product langs de normale weg af te zetten
  • Er is sprake van een verkeerde verpakking
  • De verpakking is licht beschadigd


Hoewel er kwalitatief niets is aan te merken op deze producten, zouden ze vernietigd worden, als ze niet aan de Voedselbank werden gegeven. Het betreft dus in de regel geen voedingswaren waarbij de uiterste houdbaarheidsdatum verstreken is.
Voor verswaren gelden andere normen. Wat wij ontvangen van de diverse leveranciers, zijn goederen die optisch gezien niet meer verkocht kunnen worden en wij zijn blij om ze uit te kunnen delen.