Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Welkom op de website van de Voedselbank Kampen  

Alle tekst die in het rood is weergegeven is aanklikbaar en maakt een link actief 


 


Klik hier om vriend van de Voedselbank te worden

Klik hier voor meer info en actueel nieuws over VB-Kampen. 

De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelen-producenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.

De onafhankelijke Stichting Voedselbank Kampen e.o. is opgericht op 11 november 2007.Op dit moment worden er in Kampen aan ongeveer 200 gezinnen pakketten uitgedeeld. 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Mensen met een heel beperkt inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door werkloosheid of schulden. 

Klik hier om meer te lezen over de gehanteerde toewijzingscriteria.

Als u een voedselpakket wilt aanvragen dan kunt u zich aanmelden via het inschrijfformulier


of bellen met afdeling Intake: 038 - 2227055 (kies optie 1), dit kan uitsluitend op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdag-ochtenden tussen 09.00 - 12.00 uur. 

Let op: het is niet mogelijk om een voicemailbericht achter te laten!

U kunt ook een e-mail sturen aan: intake@voedselbankkampen.nl

Wilt u goederen aanbieden, belt u dan met Piet Voerman (tijdelijk waarnemer acquisitie) op: 038 - 2227055 (kies optie 3)  of stuur een mailtje naar acquisitie@voedselbankkampen.nl

of klik hier voor het invullen van het contactformulier.


 


Wilt u de voedselbank Kampen helpen ?

Neem voor zaken m.b.t. coördinatie, logistiek en sollicitaties contact op met: Rein van der Sluis of Arie Heikoop. via: coordinatie@voedselbankkampen.nl

of telefonisch op het nummer 038 - 2227055 (kies optie 2)


Ook een geldelijke bijdrage  wordt zeer gewaardeerd; een gift kunt u storten op rekeningnummer: NL11RABO0101090153 ten name van 
St. Voedselbank Kampen

Wij zijn een ANBI instelling, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Wij zijn verhuisd!

Nieuw bezoekadres:

Kleiland 10, 8271 RV 
IJsselmuiden

Postadres: Kleiland 10, 8271 RV IJsselmuidenWebsite voor het laatst bijgewerkt op: 

 3 juni 2024