Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Archief - Nieuwsoverzicht 2014  

DECEMBER 2014   

Onderstaande foto's zijn gemaakt van vrolijke jongelui die afgelopen december het onderkomen van de Voedselbank Kampen onderhanden hebben genomen. Allemaal hartelijk dank voor de inzet!

     

      

      

   _____________________________________________________ 

GEACHTE SPONSOREN

We zouden als bestuur en vrijwilligers bij voorkeur alle sponsoren persoonlijk willen bedanken voor de ontvangen giften in 2014.
Helaas is dat niet mogelijk, want van veel sponsoren ontbreken de adresgegevens. Daarom doen we het op deze manier.

Dankzij uw hulp en steun (en die van vele kerken en scholen) heeft de Voedselbank Kampen, in 2014, elke veertien dagen voor circa 185 huishoudens een voedselpakket kunnen verzorgen.*

Het bestuur en alle vrijwilligers wensen u en de uwen fijne feestdagen en alle goeds voor 2015 toe.

    ________________________________________________________

Eind december 2014: Oliebollenverrassing

Van de Pieter Zandt Scholengemeenschap (Kampen) ontving de voedselbank 2000 oliebollen voor haar clienten. Ook hiervoor heel hartelijk bedankt!

  ________________________________________________________   

Een mooi kerstfeest dankzij de Hoeksteen.

Voor de zesde keer is vanuit de Hervormde Gemeente de Hoeksteen in IJsselmuiden een kerstdiner verzorgd op 24 december voor de cliënten van de voedselbank. Ditmaal ging het om 196 diners en royale voed-selpakketten.Gemeenteleden en andere vrijwilligers hebben samen de schouders onder dit grote project gezet.

Organisatie, koks, 70 chauffeurs met bijrijders, allemaal zetten zij hun beste beentje voor. We zijn als voedselbank heel dankbaar voor deze jaarlijkse inzet van de commissie 'Samen Kerst vieren' van de Hoek-steen. Ook de diaconie van de Hoeksteen hartelijk bedankt voor de rollades die onze klanten voor de kerstdagen mochten ontvangen!


Bij de foto: Marleen Kragt en Gerdi Geerdink, leden van de commissie _______________________________________________________

     

Eind december 2014

Kerstactie Voedselbank VIA

In het kader van de gezamenlijke Kerstactie van het Almere College en het Ichthus College op locatie VIA, zijn de leerlingen van beide scholen druk bezig geweest met het verzamelen van spullen voor de Voedselbank. Zo hebben leerlingen diverse levensmiddelen van huis meegenomen. Sommige van hen kwamen met tassen vol op school! De leerlingen van de richtingen Dienstverlening & Commercie en Handel & Administratie hadden de opdracht gekregen om ook aan de 'kleintjes' te denken. Zij verzamelden naast levensmiddelen ook speelgoed, schrijfmaterialen en snoep. Middels uiteenlopende acties, zoals het plaatsen van advertenties op Internet of het benaderen van winkeliers, wisten de leerlingen aan uiteenlopende spullen te komen. Voor sommigen was dit nog niet genoeg. Zij zamelden geld in, of offerden hun vrije weekend op om zelfgemaakte lekkernijen te verkopen; van het geld kochten zij dan etenswaren, speelgoed of leuke hebbedingetjes voor de kinderen, die hier vermoedelijk zelf niet de mogelijkheid voor hebben. Al met al kunnen we zeggen dat het een groot succes is geworden! Het was heel mooi om te zien dat jongeren zich zo hebben in willen zetten voor anderen in onze samenleving! Als dat geen mooie kerstgedachte is...!

Bert van der Steeg
Docent Ichthus College, locatie VIA

     _______________________________________________________

18-12-2014

De Rehobothschool (basisonderwijs Kampen) verzamelde 9 kratten met levensmiddelen voor de voedselbank. Fantastisch te zien dat er in Kampen, IJsselmuiden en omgeving zoveel mensen betrokken zijn met hun medemens.

 _______________________________________________________ 

17-12-2014

Opnieuw stonden er 4 kratten met levensmiddelen te wachten op de chauffeur van de voedselbank. Ditmaal was de inhoud van de kratten verzameld en ingepakt door kinderdagverblijf "de Vlindertuin".

ook voor jullie activiteit geven we jullie: een dikke pluim!

 _______________________________________________________ 

17-12-2014

Dhr. Stremmelaar (IJsselmuiden) neemt afscheid van zijn werkgever "Delta Wonen".  Bij zijn afscheid doneerde hij  € 550,= aan onze organisatie. Namens de vvb: heel hartelijk bedankt!   

 ________________________________________________________________________________

16-12-2014

Kinderen uit de onderbouw van Basisschool "De Regenboog" verzamelen 4 kratten met levensmiddelen voor de voedselbank. Een mooi initiatief van jonge kinderen!

  _______________________________________________________

12-12-2014

De Stichting Marathonlopers voor het Gehandicapte Kind (SMGK) doneert  € 750,= aan de voedselbank. Dit bedrag wordt besteedt om kinderen met Kerst een Intertoys cadeaubon te kunnen geven.

Intertoys heeft dit bedrag met 20% verhoogd!!

SMGK en Intertoys: bedankt!

________________________________________________________________________________

KAARSEN VAN DE LIONSCLUB KAMPEN
Op 3 december 2014 hebben voorzitter Dik van der Leeden en penningmeester Victor van Kooten namens de Lionsclub Kampen
195 mooie grote kaarsen voor de klanten van de voedselbank gegeven. De resterende 45 kaarsen zullen aan de leden van de Lionsclub worden verkocht eveneens ten behoeve van de voedselbank Kampen. Heel hartelijk dank daarvoor!

______________________________________________________ 

SINT DENKT OPNIEUW AAN KINDEREN VOEDSELBANK

________________________________________________________________________________

SINTERKLAASAKTIE

Op 1 december ontving de voedselbank een zak met kadootjes t.b.v. het sinterklaasfeest op 5 december. Deze kadootjes (speelgoed) werden meegenomen en verzameld door kinderen die verbonden zijn met de Rooms Katholieke Kerk in Kampen. Fijn dat er op deze wijze iets extras gedaan kan worden voor de kinderen van cliënten van de Voedselbank.

Kids, hartelijk bedankt!!     

      ________________________________________________________

26-11-2014

Supportersvereniging Go-Ahead Kampen vulde na hun Sinterklaasfeest de tassen met een bal/chocolade/snoep en sinaasappels.  Vervolgens werden deze tassen met inhoud gedoneerd aan de Voedselbank Kampen.

Dit sportieve gebaar wordt zeer gewaardeerd. Als vvb weten we zeker dat er weer een mooi aantal kinderen blij gemaakt zullen worden met deze geschenken.

Helemaal "TOP" dus.

  ________________________________________________________  

GIFT van € 1250,00

Op donderdag 11 september jl. heeft Tom de Wal na 32 jaar afscheid genomen als directeur van Beter Wonen (woningcorporatie IJsselmuiden).  Tom heeft aan z’n zakelijke relaties laten weten, dat hij – als ze iets wilden geven – een financiële bijdrage aan de Voedselbank Kampen zeer op prijs zou stellen.

Wij als bestuur en vrijwilligers waren zeer verrast door deze sympathieke actie.  We zijn blij met het uiteindelijke resultaat van € 1.250,00.

Een mooi initiatief, dat navolging verdient!

(webmaster: door omstandigheden kon dit bericht pas nu -medio november-  worden geplaatst)

  

________________________________________________________   

De *Nebi Moskee Kampen *heeft in oktober naar aanleiding van het Offerfeest vlees gegeven aan de voedselbank Kampen. Het diepgevroren rundvlees is keurig in bakjes, voorzien van datum-stickers, aangeboden aan Zwanet Kamphuis, bestuurslid van de 
voedselbank.
Namens het bestuur hartelijk dank voor deze fijne bijdrage aan het voedselpakket van onze cliënten! Dat naast kerken, bedrijven en scholen nu ook de moskee de Voedselbank steunt laat zien hoe groot ons draagvlakis bij de Kamper bevolking. Daar zijn we heel blij mee.

  

________________________________________________________

11-11-2014
ACTIE DE MIRT (basisonderwijs in Kampen)
Opnieuw hebben leerlingen zich ingespannen voor de voedselbank. Ditmaal konden er 5 kratten met boodschappen worden opgehaald. Erg fijn dat ook jonge mensen zich willen inzetten voor hun medemens. Helemaal TOP!

 _______________________________________________________

7-11-2014
ACTIE BOUWMANSCHOOL (basisonderwijs in Kampen)
Vandaag heeft Joop Hartman 9 kratten met boodschappen opgehaald bij de Bouwmanschool. De leerlingen hebben een speciale actie voor de Voedselbank gehouden. Allemaal hartelijk bedankt voor jullie inzet!

      

      

      

    

________________________________________________________

19-6-2014
Donatie De Schakel-de Spanker aan de Voedselbank

       

      

       

Kampen-Afgelopen woensdag 11 juni heeft de Voedselbank in Kampen symbolisch een doos met luxe voedsel (slagroom, luxe broodjes e.d.) overhandigd gekregen door leerlingen van de Schakel-de Spanker uit Kampen. Er kan met het geld 20 van deze dozen bezorgd worden bij mensen die het hard nodig hebben.

De leerlingen van de Schakel hebben in het voorjaar een projectweek gehad op school over voedsel. Ze hebben toen door de verkoop van eigen gemaakte spullen al een mooi bedrag opgehaald. Tijdens de collecte van de Paasviering van de Schakel en de Spanker kwam daar nog een mooi bedrag bij. Vol trots werd dit eoensda door leerlingen van beide scholen overhandigd aan Mevrouw Spijkerboer die op de Schakel aanwezig was namens de Voedselbank.
Streeknieuws
(zie ook artikel van 27-3 op deze pagina)

  

________________________________________________________

16-6-2014
ACTIE ICHTHUS COLLEGE
Vanmorgen heeft Joop Hartman 30 kratten met boodschappen opgehaald bij het Ichthus College. De leerlingen hebben een speciale actie voor de Voedselbank gehouden. Wat een prachtige actie!!


________________________________________________________________________________

ORANJE SCHOOL ZALK
Nog zo'n mooie actie! Bij de Oranje school in Zalk stonden 5 kratten met boodschappen klaar!! Ook hier een speciale actie voor de Voedselbank. En door deze school is er best veel opgehaald!! Geweldig!!

 _______________________________________________________

5-6-2014
CIJFERS EN FEITEN OVER DE VOEDSELBANK
*  85000 klanten aangewezen op noodhulp van de Voedselbanken
*  8300 vrijwilligers
*  1.8 miljoen voedselpakketten zijn er in 2013 uitgedeeld
Meer weten? Kijk op:
www.voedselbankennederland.nl/nl/feiten-cijfers-en-filmpjes

________________________________________________________

3-6-2014
Een aantal kerken in de gemeente Kampen heeft op de eerste zondag van de maand juni een inzameling voor de Voedselbank gehouden. Dit heeft in totaal 1800 producten en contanten opgeleverd. Ook op de andere zondagen houden kerken inzamelingen. Voedselbank Kampen is hier heel blij mee!

 _______________________________________________________

28-5-2014
Op 19 mei is er een bedrag ontvangen van het RK kerkkoor in IJsselmuiden van 945,00 euro. Dit is de opbrengst van de "plantjesmarkt" op Koningsdag. De Voedselbank is erg blij met dit prachtige bedrag!! HEEL ERG BEDANKT!!!

________________________________________________________

15-5-2014
De Marnixschool heeft een speciale actie voor de Voedselbank gehouden. Ze hebben paasbrodem verkocht en van de opbrengst bij Jumbo boodschappen gekocht. Deze zijn donderdag door Joop Hartman opgehaald. Een bijzondere actie!! Hiervoor namens iedereen: HARTELIJK DANK!!

_______________________________________________________________________________

   

25-4-2014
Vrijdag was er, voorafgaand aan de koningsspelen, op diverse scholen een heerlijk ontbijt voor alle leerlingen. Wat overbleef is gedoneerd aan de Voedselbank. Van I&M die alles had verpakt, kregen we het resterende. Iedereen hiervoor hartelijk dank.

________________________________________________________________________________

   

27-3-2014
DE SCHAKEL, VEENMOS IN KAMPEN
Hoe leer je kinderen met geld om te gaan? De foto's spreken voor zich....


  ________________________________________________________ 

8-3-2014
INZAMELINGSACTIE BIJ DE BONI IN IJSSELMUIDEN
Vandaag hebben drie van onze vrijwilligers en twee jonge dames, te weten Petra en Karlijn Hartman, een inzamelingsactie voor de Voedselbank gehouden. Bij de Boni in IJsselmuiden werd winkelend publiek  gevraagd hieraan mee te doen. Vooraf werd hen uitgelegd wat de Voedselbank nodig had en dat leverde heel wat op!! 24 kratten bomvol duurzame boodschappen!!! Wij willen iedereen heel hartelijk danken voor hun geweldige steun, vooral de Boni die dit mogelijk heeft gemaakt. We kunnen weer een heleboel mensen blij maken.
HARTELIJK DANK ALLEMAAL!!!
De bodywarmers met logo van de Voedselbank zijn geleverd door:

Schoolkleding.nl
  Haatlanderdijk 22
  8263 AR Kampen
  www.schoolkleding.nl

  

Hiervoor ook onze hartelijke dank!! 


  _________________________________________________________

3-3-2014
de Stentor
ORANJE FONDS DEELT BUIT LOKAAL
Het Oranje Fonds zoekt maatschappelijke organisaties in Kampen die eind april willen collecteren. De helft van het opgehaalde bedrag maakt het fonds direct over naar de organisatie zelf. De andere helft besteedt het fonds aan sociale initiatieven in de provincie Overijssel. Het idee achter dit plan is het feit dat het voor maatschappelijke organisaties steeds moeilijker is om aan geld te komen. Het fonds neemt de hele coördinatie op zich, want juist dat is voor kleine organisaties vaak lastig en kostbaar. 

   ________________________________________________________

27 februari 2014
NIEUWE FOLDERS
De firma Triprint heeft onze nieuwe folders gratis gedrukt. En ze zien er prachtig uit. Hiervoor hartelijk dank!

Voor 200 euro kunt ook u meedoen. Uw logo blijft een jaar lang op onze site staan. En het is ook nog aftrekbaar van de belasting, want wij zijn een ANBI instelling. Leuk voor u, geweldig voor ons. _______________________________________________________    

14 februari 2014
INZAMELING DIRK VAN DIJK SCHOOL
Van maandag 10 t/m vrijdag 14 februari hebben leerlingen van de Dirk van Dijkschool een inzameling gehouden voor Voedselbank Kampen. Op school stonden kratten waar leerlingen hun meegebrachte goederen in konden doen. Uiteindelijk werden het 15 kratten vol met duurzame boodschappen opgehaald!!! Fantastisch!!!
Heel hartelijk dank voor jullie bijdrage, namens alle vrijwilligers en alle klanten van de Voedselbank.

Jullie zijn KANJERS!!!!


 klik hier om ook het filmpje te bekijken


______________________________________________________

11 februari 2014
ACTIE ZANDBERGSCHOOL
Heleen Schilder, die stage loopt bij deZandbergschool, heeft een project voor de Voedselbank gedaan met groep 5 en 6. Samen hebben ze vier dozen bruikbare artikelen opgehaald en Joop Hartman van de Voedselbank heeft antwoord gegeven op vragen van de groep, die ze vooraf hadden opgeschreven. Hier zijn we weer erg blij mee! Dank jullie wel!!

   

________________________________________________________

31-januari 2014
Op 18 januari is Voedselbank Kampen wederom verblijd met een enorm assortiment aan boodschappen. Vier Hervormde Kerken in Kampen, te weten: de Open Hof, de Broederkerk, de Noorderkerk en de Bovenkerk, hebben samen, net als vorig jaar, een actie op Dankdag gehouden. Het resultaat was ook nu weer geweldig! Wij, alle vrijwilligers en klanten, zijn hier enorm dankbaar voor! Wij willen iedereen die op wat voor manier hier aan bijgedragen heeft heel, heel hartelijk danken!!! Hier worden we stil van....


Inpakwerkzaamheden in de loods

 De pakketten

Hulde aan alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

foto's via Hervormdkampen.nl

________________________________________________________    

Wel eens gehoord van Voedselbank TV? 

 http://www.voedselbanktv.nl/    

Gooit u wel eens een pak rijst, een blik soep, een fled cola of een pak chips weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! Voor meer informatie:

    http://voedselbankennederland.nl/nl/houdbaarheidsdatum-tht.html

________________________________________________________

24 januari 2014
Wärtsilä heeft de Voedselbank verblijd met een hoeveelheid goederen, daarvoor onze hartelijke dank. Wij waarderen het zeer dat steeds meer bedrijven zich het lot aantrekken van mensen die het moeilijk hebben. Hartelijk dank voor jullie steun!!! We zijn hier heel erg blij mee. _______________________________________________________ 

20 januari 2014
Word Voedselbank-Buddy bij jouw bedrijf!! Geef om je medemens en help ons om 70.000 mensen wekelijks eten te geven. Het is echt nodig!!!


Voor meer informatie: www.voedselbank-buddies.nl

  ________________________________________________________   

18 januari 2014
Even een aandachtspuntje
Het kan niemand ontgaan zijn dat sommige mensen behoorlijk in de problemen zitten. Wat niet iedereen weet, is dat je ook in aanmerking komt voor een voedselpakket als je werkt, of een eigen huis hebt. Of je nu wel of niet een baan hebt, een eigen huis of een huurhuis, wat je per maand overhoudt, daar wordt naar gkeken. En dat is gemakkelijk uit te rekenen.

Kijk voor meer informatie op: criteria

Denk je: ik kom hiervoor in aanmerking of wil je alleen maar advies, kijk op: contact
Op de contactpagina staat een formulier dat je in kunt vullen. Dan wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt. Bellen kan natuurlijk ook.
Woensdag- en donderdagmorgen van 9-12 uur. 0647693379

     ______________________________________________________

17 januari 2014
Was het gisteren de inpakploeg die in het zonnetje werd gezet, vandaag is het de beurt van de uitdeelploeg. 170 pakketten stonden er klaar en daar is veel werk aan vooraf gegaan. Dank allemaal voor jullie enorme inzet. Hulde!!

Enkele reacties op facebook:
* Veel genegenheid voor iedereen van de voedselbank! Het is niet alleen het voedsel.. we "krijgen" zoveel meer dan alleen dat! Mensen... met een hart.
* Heel veel respect voor mensen die dat allemaal mogelijk maken.
* Jullie zijn echt Toppers! Geweldig!!

  ________________________________________________________    

17 januari 2014


GOED NIEUWS!!
In 2013 zijn door de kerken 27.706 producten voor de voedselbank ingezameld. Dit afgezien van de vele giften en collectes. Voor 2014 zijn nu al 92 inzamelingen gepland.

   ______________________________________________________

16 januari 2014

 

De inpakploeg is druk in de weer om alles voor morgen weer in te pakken. Ze mogen best eens in het zonnetje gezet worden. Het is niet niks om steeds klaar te staan en ook nog eens zwaar tilwerk te verrichten. Hulde!!!

 


 

Een paar van de vele reacties op facebook:

 

* Ze verdienen allemaal een lintje. Klasse.

 

* Voor jullie werk en inzet hebben we pluimen te kort!
* Super wat deze mensen iedere x weer doen om ons iedere 14 dagen heel blij te maken ik wil ze hier graag namens mijn gezin en mij heel erg voor bedanken... vind dat dit niet vaak genoeg gezegd kan worden BEDANKT!!!!
* We zijn ze ook ontzettend dankbaar! Mijn dochter vind het geweldig in de "gratis winkel" en de mensen zijn er zo lief !
* Succes maar weer met het uitdelen morgen.
______________________________________________________________________________________

 

6 januari 2014

Leerlingen van het Almere College hebben in het kader van hun maatschappelijke stage tijdens KIOK 2013 715,83 euro opgehaald voor de Voedselbank Kampen. Dinsdag om 11.00 uur  hebben de leerlingen het geld aan Gerrie Spijkerboer overhandigd. De jongeren liepen hun maatschappelijke stage bij Stichting Jongerenwerk Kampen. Maar doordat 't Ukien vanaf september aan het verbouwen is, moesten ze hun uren op een andere manier invullen. Ze hebben daarom gekozen om geld in te zamelen voor de Voedselbank. Dit deden ze bij Jingle Bell Rock in de Stadsgehoorzaal tijdens Kerst in Oud Kampen.

    

5 januari 2014
Veel reacties op facebook over het volgende: