Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Welkom op de website van de Voedselbank Kampen 

Alle tekst die in het rood is weergegeven is aanklikbaar en maakt een link actief 


 


Klik hier om vriend van de Voedselbank te worden

Klik hier voor meer info en actueel nieuws over VB-Kampen. 

De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelen-producenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.

De onafhankelijke Stichting Voedselbank Kampen e.o. is opgericht op 11 november 2007.Op dit moment worden er in Kampen aan ongeveer 200 gezinnen pakketten uitgedeeld. 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Mensen met een heel beperkt inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door werkloosheid of schulden. 

Klik hier om meer te lezen over de gehanteerde toewijzingscriteria.

Als u een voedselpakket wilt aanvragen dan kunt u bellen met: 06 15 58 46 52, dit kan uitsluitend op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdag-ochtenden tussen 09.00 - 12.00 uur. 

Let op: het is niet mogelijk om een voicemailbericht achter te laten!

U kunt ook een e-mail sturen aan: intake@voedselbankkampen.nl

Wilt u goederen aanbieden, belt u dan met Joop Douma op: 06-24545948 of stuur een mailtje naar acquisitie@voedselbankkampen.nl

of klik hier voor het invullen van het contactformulier.


 


Wilt u de voedselbank Kampen helpen ?

Neem voor zaken m.b.t. coördinatie, logistiek en sollicitaties contact op met: Wim Fijn via coordinatie@voedselbankkampen.nl


Mensen die een geldelijke bijdrage willen leveren: HEEL GRAAG - Rekeningnummer Voedselbank: NL11RABO0101090153 Wij zijn een ANBI instelling, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bezoekadres:

Erfgenamenstraat  tegenover nr. 64
8271 TW IJsselmuiden

(schoolplein hoek Burg. van Engelenbergweg en Erfgenamenstraat)

Postadres: Zandbergstraat 1P, 8271 VG  IJsselmuiden


Brooduitdeel & Uitdeeldagen

Website voor het laatst bijgewerkt op: 

10 februari 2020vanaf 7 januari 2020:

24862