Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Welkom op de website van de Voedselbank Kampen 

Alle tekst die in het rood is weergegeven is aanklikbaar en maakt een link actief 
Vanwege het risico van Coronabesmetting voor zowel de cliënten als voor de vrijwilligers zijn er nieuwe maatregelen genomen.

Per week wordt bekeken of er een uitdeling komt en hoe die dan wordt georganiseerd. Cliënten moeten het nieuws op de website volgen!

Vanaf woensdag 1 april a.s. ontvangen de cliënten gespreid over 3 middagen hun voedselpakket. Dit zal zijn op:

woensdagmiddag,  donderdagmiddag en vrijdagmiddag

 

iedereen is/wordt tijdig geïnformeerd binnen welk tijdsblok (van 30 minuten) hij/zij wordt verwacht

* Deze uitdeel kunnen we realiseren omdat ook externe vrijwilligers zich hebben aangemeld om ons te komen helpen!

Ook krijgen we momenteel veel steun vanuit de samenleving: privé-personen, kerken, instellingen, bedrijfsleven, buurtgroepen etc.

Deze steun bestaat veelal uit geleverde goederen en financiële middelen.

Ook merken we dat er veel bewondering en waardering is voor al die vrijwilligers die zich toch telkens weer inspannen in deze moeilijke situatie.

**************


Ander belangrijk Corona-nieuws voor cliënten van de Voedselbank:

klik hier voor het bericht.


Klik hier voor extra info m.b.t. vervallen belastinginloopspreekuur

Klik hier om vriend van de Voedselbank te worden

Klik hier voor meer info en actueel nieuws over VB-Kampen. 

De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelen-producenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.

De onafhankelijke Stichting Voedselbank Kampen e.o. is opgericht op 11 november 2007.Op dit moment worden er in Kampen aan ongeveer 200 gezinnen pakketten uitgedeeld. 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Mensen met een heel beperkt inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door werkloosheid of schulden. 

Klik hier om meer te lezen over de gehanteerde toewijzingscriteria.

Als u een voedselpakket wilt aanvragen dan kunt u bellen met: 06 15 58 46 52, dit kan uitsluitend op de dinsdag-, woensdag-, donderdag- of vrijdag-ochtenden tussen 09.00 - 12.00 uur. 

Let op: het is niet mogelijk om een voicemailbericht achter te laten!

U kunt ook een e-mail sturen aan: intake@voedselbankkampen.nl

Wilt u goederen aanbieden, belt u dan met Joop Douma op: 06-24545948 of stuur een mailtje naar acquisitie@voedselbankkampen.nl

of klik hier voor het invullen van het contactformulier.


 


Wilt u de voedselbank Kampen helpen ?

Neem voor zaken m.b.t. coördinatie, logistiek en sollicitaties contact op met: Wim Fijn of Gerard van Assen via: coordinatie@voedselbankkampen.nl

of telefonisch op het nummer 06-25418381


Mensen die een geldelijke bijdrage willen leveren: HEEL GRAAG - Rekeningnummer Voedselbank: NL11RABO0101090153 Wij zijn een ANBI instelling, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Bezoekadres:

Erfgenamenstraat  tegenover nr. 64
8271 TW IJsselmuiden

(schoolplein hoek Burg. van Engelenbergweg en Erfgenamenstraat)

Postadres: Zandbergstraat 1P, 8271 VG  IJsselmuidenWebsite voor het laatst bijgewerkt op: 

 1 juli 2020vanaf 7 januari 2020:

163840