Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Bestuurssamenstelling

 Het Bestuur wordt momenteel gevormd door:

  • Harrie Ruigendijk: voorzitter 
  • Wim Vos: secretaris
  • Bald Kuiper: penningmeester
  • Greetje Gnodde: bestuurslid en contactpersoon kerken
  • Piet Voerman
  • Wim Fijn: coördinator

Overige gegevens van de stichting

  • Kamer van Koophandel Zwolle nr. 05087131
  • Fiscaal nummer: 818668799B01
  • Bankrelatie: NL11RABO0101090153
  • Financieel overzicht Voedselbank 2017  klik hier