Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Coronavirus en de Voedselbank

Bericht voor alle cliënten van de Voedselbank

Voedselbank Kampen volgt de ontwikkelingen rondom het corona-virus nauwgezet. 

Vanaf vrijdag 14 oktober moeten cliënten verplicht een mond-neuskapje dragen en hun handen ontsmetten voordat zij het gebouw van de Voedselbank Kampen mogen betreden. 

De voedselbank neemt de nodige maatregelen om de continuïteit van de voedseluitgifte te waarborgen en volgt hierbij strikt de adviezen van het RIVM. 

Vanaf 18 maart wordt er uitgedeeld volgens een vast tijdschema. Cliënten worden ingedeeld in groepen die per groep 30 minuten de tijd hebben om de producten op te halen. Iedereen wordt geacht zich aan het schema te houden!


Heb jij als klant koorts?
Of klachten aan de luchtwegen?
Ben je kortademig of moet je hoesten?
Heb je contact gehad met iemand die het corona-virus heeft?


Kom dan niet naar de voedselbank,
maar meld je af!
Probeer of iemand in je omgeving het pakket kan ophalen

Vriendelijke groet,

Wim Fijn

Coördinator Voedselbank Kampen