Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Financieel overzicht 2012 en 2013