Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Nieuwsarchief 2013 

 24-12-2013

Zojuist even bij de Hoeksteen gekeken, wat een indrukwekkend gebeuren! Op mijn vraag hoe veel mensen meegewerkt hebben kreeg ik het ongelooflijke aantal te horen van, schrik niet, zeker meer dan 300 mensen. Daar word je toch even  stil van! 170 mensen hebben gekookt, 130 mensen gaan alle pakketten en maaltijden bezorgen en dan hebben we het nog niet eens over alle mensen die meehelpen met inpakken. Heel veel bedrijven, scholen, particulieren en hele straten hebben gehoor gegeven aan de oproep om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank. Wat geweldig!! Heel, heel erg bedankt allemaal! 

Zo wordt het voor veel mensen toch nog een bijzondere Kerst.Het is behoorlijk druk in en om de Voedselbank!

CBS Dr. H. Bouwmanschool heeft een prachtige inzameling voor de Voedselbank gehouden: 6 kratten voedsel.
Van de Hervormde gemeente de Hoeksteen uit IJsselmuiden hebben we gisteren 182 rollades gekregen voor onze clienten.
De Houtburcht heeft een actie gehouden ten behoeven van de Voedselbank en de CBS de Wegwijzer heeft een inzameling gehouden. Bij elkaar leverde dat 9 kratten op.
De vaste leveranciers hebben ons ook weer gratis van het nodige voorzien.
Iedereen hartelijk dank, we zijn hier erg dankbaar voor!!

18-12-2013
Voedselbank Kampen heeft vanmorgen van Victor van Kooten van de Lions Club 182 mooie grote kaarsen gekregen voor de cliënten. De overige 18 kaarsen worden bij opbod verkocht. De opbrengst komt eveneens ten goede aan de Voedselbank Kampen.
  
Verder zijn er in december vier dozen houdbaar broodbeleg ingeza-meld door de leerlingen van de Gereformeerde Basisschool "de Mirt".
Iedereen: Hartelijk dank hiervoor!!

14-12-2013
INZAMELING KERKEN
De kerken in de gemeente Kampen houden al jaren regelmatig inzamelingen van   producten voor de Voedselbank. Steeds meer kerken doen hieraan mee. In de maand december zijn er op deze manier al weer 1100 duurzame producten, zoals rijst, pasta, blikgroente en soep ingezameld. Dit nog afgezien van giften en collectes. Wij zijn hier ontzettend dankbaar voor!! Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft: HARTELIJK DANK!!

5-12-2013
Vorige week heeft Ria Gruneck een oproep op facebook gedaan, om speelgoed in te zamelen voor Sint voor de kinderen van de Voedsel-bank. Vanmorgen heeft ze   alles naar de Voedselbank gebracht.Wat een enorme hoeveelheid speel- en snoepgoed!!! Zo'n reactie had niemand verwacht. Wij willen Ria en met haar iedereen die spontaan hebben gegeven, heel, heel hartelijk danken!!!   GEWELDIGE ACTIE!!!

2-12-2013
In de RKK IJsselmuiden is een actie geweest: "Jeugd voor Jeugd".   Door de jongeren zijn vijf volle zakken met cadeautjes klaar gemaakt voor de kinderen van de Voedselbank. Alles is mooi ingepakt en van leeftijd en jongen/meisje voorzien.
Dit is een prachtige actie waar we blij mee zijn!!

28-11-2013
Joop Hartman is met enthousiasme bezig voor de Voedselbank. Van Go Ahead heeft hij gisteren ongeveer veertig voetballen, snoepgoed en sinaasappels gekregen. De Christelijke basisschool de Morgenster verblijdde hem met een doos cadeautjes. Hartelijk dank!!!

25 NOVEMBER   2013

SINTERKLAAS HEEFT OOG VOOR DE ARME KANTKinderen in de gemeente Kampen wiens ouders het niet al te breed hebben, hoeven ook dit jaar niet bang te zijn dat Sinterklaas hun huisje voorbij rijdt. Via de Voedselbank kunnen woensdag zo'n 110 kinderen aanschuiven bij de voorstelling "Sinterklaas en de verdwenen Koggeschipper" in de Stadsgehoorzaal.

Drie dagen later is er plek voor 150 kinderen in de grote zaal van Quintus tijdens het Mega Minima Sinterklaasfeest. Dankzij de Kamper gemeenschap kunnen er cadeautjes worden weggegeven, maar mocht u nog speelgoed willen doneren, er is nog vraag naar speelgoed voor jongens van vier tot acht jaar en meisjes van zes tot acht jaar. Voorwaarde is wel dat het er nog zo goed uitziet dat het als cadeau nog weggegeven kan worden. Voor inlichtingen: Grietje Westendorp.
gwestendorp@hotmail.com of www.heerlijkavondje.tk

Actie bureaukalender 2014
Speciaal voor de Voedselbank heeft Aalt Smienk een prachtige bureau-kalender ontworpen met uiteraard, foto's van Kampen. Verkoopprijs 2,95 EURO WAARVAN  2,00 EURO VOOR DE VOEDSELBANK!! Geweldige actie Aalt, vooral ook omdat je het voor je eigen stichting had kunnen verkopen!! Bestellen? 
Naam en adres en aantal vermelden bij de bestelling. 
Rek, nr. 9422829 t.n.v. A.Smienk. 
Meer informatie op facebook.

11 november   2013
Van Irma Wessels van Hotel van Dijk kwam het volgende bericht:
Zaterdag j.l. hadden we live muziek van Andy Owen uit de UK in ons hotel. We   zijn met de "pet" langs geweest en dit heeft 50,00 euro opgeleverd   voor de Voedselbank (alle beetjes helpen, toch?)

Collecte Dankdag
De dankdag collecte van 6 november j.l. heeft maar liefst 9000 euro   opgebracht. Afgesproken is dat van dat geld, net als vorig jaar, duurzame producten worden gekocht en deze worden in januari aan de clienten van de Voedselbank uitgedeeld. Wij zijn erg blij met deze actie. Heel hartelijk dank hiervoor!!

7-11-2013

En daar is 'tie dan....    De beloofde kar met boodschappen, gebracht door de jongeren van het CDjA, die vorige week zaterdag de Voedselbank hebben schoon gemaakt. Grote klasse!!

7-11-2013

Op Dankdag zijn er in de Eudokiakerk, de Bazuinkerk en de Gereformeerde Kerk Kamperveen extra inzamelingen voor de Voedselbank gehouden. De leerlingen van de GBS "de Mirt" hebben klusjes gedaan om producten voor de Voedselbank te verdienen. Bij elkaar brachten deze inzamelingen 626 producten op. In de Hervorm-de Gemeenten is op Dankdag een collecte gehouden voor de   Voedselbank. In januari 2014 zal van de opbrengst voedsel gekocht worden.

2-11-2013
Via Stichting Present hebben zich vanmorgen zes jongeren van het CDjA gemeld om bij de Voedselbank te gaan schoonmaken, samen met Mieke en Gerrit. Om negen uur zijn ze begonnen met de kratten en vloeren schoon te spuiten en om kwart voor een was de klus geklaard.
  
GERBEN, LAURINE, WIM, MARTIN, JEROEN en SEBASTIAAN; hartelijk dank voor jullie geweldige inzet. We zijn superblij dat alles weer zo mooi schoon is. Jullie zijn KANJERS!!
En toen kregen we nog een verassing... a.s. donderdag brengen ze een winkelwagen vol macaroni en rijst e.d. Heel erg bedankt hiervoor!!!

 25-10-2013

SPONSORS

Er hebben zich twee sponsors gemeld voor 200 euro. Dat houdt in dat ze een jaar lang hun logo op onze site mogen hebben. Het zijn Ivo Kuper en Irma en Herman Wessels. Heel hartelijk dank!! We hopen dat er nog veel sponsors jullie goede voorbeeld mogen volgen!!

 


23 oktober 2013OPROEP OP FACEBOOK VOOR HULP VOEDSELBANKOp woensdag hebben we op facebook de volgende oproep gedaan:  HELP!!Wat kunnen we doen om aan meer duurzame producten voor de Voedselbank te komen? Op dit moment zijn de schappen behoorlijk leeg en dankzij de christelijke basisschool de Morgenster zijn er 700 producten ingeleverd, maar er komen ook elke week nieuwe mensen voor een voedselpakket. Wie bedenkt een leuke actie??

 

Zijn er bedrijven die ons willen sponsoren? Voor 200 euro mag uw logo voor een jaar op de site van de Voedselbank. En die wordt goed bekeken, sinds mei staat de teller op 10.200 bezoekers!!  Enkele reacties hierop:


 • Gratis boodschappen pakketten van C1000 en Jumbo doneren.
 • Statiegeld vragen bij de supermarkt, bonnetjes in een aparte bus doen voor de Voedselbank.
 • Alle basisscholen vragen of ze een actie willen houden.
 • Elke maand twee scholen kiezen producten in te zamelen.
 • Enkele najaars- en wintermarkten organiseren op het plein van deVoedselbank.
 • Actie in supermarkten waar winkelend publiek een briefje krijgt welke producten er nodig zijn.
 • Een plaatselijke collecte houden.
 • Een kerstmarkt organiseren en als entree een duurzaam product inleveren. De   standhouders kunnen dan hun eigen producten verkopen en de opbrengst zelf houden. Eventueel voor aanbiedingen zorgen. De ervaring leert dat mensen meer dan één product meenemen en zelfs spontaan geld doneren.
 • Tweedehands spullen inzamelen op bijv. een donderdag, de media er bij en de zaterdag erop verkopen.
 • Na Sinterklaas een Kerstmarkt met warme chocolademelk, erwtensoep en gluhwein. Plastic bekers, lepels en soepkoppen kunnen gesponsord worden. Zowel bij de één als bij de andere een verloting houden met een leuke prijs.
 • Oliebollenactie. Mensen langs de deur laten gaan met een bestelformulier, in tweevoud invullen en direct afrekenen. Dan op Oudejaarsdag bezorgen. Een deal maken met een goede bakker.
 • Kaarten verkopen.
 • Flyers maken en bij winkels ophangen.

  
Zoals jullie   zien, de ideeën zijn er....
            

 

22 oktober 2013
KLEDINGBONNEN VOOR DE VOEDSELBANK
Het Leger des Heils in Kampen stelt 150 kledingbonnen ter beschik-king aan de Voedselbank. Deze worden dan gevoegd aan de tweewekelijkse voedselpakketten. Mensen kunnen voor een tientje kleding uitzoeken in de tweedehandswinkel van het Leger des Heils. "Wij zijn erg onder de indruk van het werk van de Voedselbank en voelen ons sterk met hen verbonden, omdat zij zich ook inzetten voor de medemens." legt luitenant Aalt Fikse het initiatief uit. "Ik schrok toen ik de geringe voorraden zag. De schappen moeten weer vol worden."

17 oktober 2013
Van 8 t/m 17 oktober hebben de leerlingen van de  de christelijke   basisschool Morgenster een projectweek met als thema "ROOD" gehad. Aan deze projectweek was een actie voor de Voedselbank gekoppeld. Docenten en leerlingen hebben een geweldige inzet getoond. De actie heeft ruim 700 houdbare producten opgeleverd! De afsluiting was met alle leerlingen in de gemeenschapsruimte. Ali en Bert Penninkhof, Gerrit v.d. Kolk en Zwanet Kamphuis hebben 16 kratten in ontvangst mogen nemen. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft: HEEL HARTELIJK BEDANKT!

16 oktober 2013

Van ModeMix nog 150 euro gekregen voor de Voedselbank. Geweldig! Hartelijk dank hiervoor. Het is hartverwarmend te zien hoeveel mensen zich het lot van anderen aantrekken. Er bestaat dus echt nog zoiets als naastenliefde...

7 oktober 2013    

Vanmorgen kregen wij het droevige bericht dat een van onze vrijwilligers, Evert Glastra is overleden. Evert was al geruime tijd ziek maar hij was tot het eind toe zeer betrokken. Hij mocht het werk graag doen en zette zich dan ook voor 100% in. Sinds een jaar heeft Evert zich geleidelijk onttrokken aan de werkzaamheden.  Wij wensen Roelie en de kinderen heel veel sterkte met dit verlies.

5 oktober 2013

KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS
We kregen het mooie bericht door dat Marjolijn Dijkstra-Post 1100 euro heeft geschonken voor de kinderen van de Voedselbank. Dit geld is verdiend met het houden van een kinderkleding- en speelgoed-beurs. Zo te zien was het een drukte van belang.

 

2 oktober 2013

10.000STE BEZOEKER  Tot onze grote verrassing heeft de teller van onze website de 10.000ste bezoeker kunnen registreren. Vorig jaar mei zijn we met een nieuwe site begonnen en ik kan bijna niet geloven dat er in anderhalf jaar tijd zo veel bezoekers zijn geweest.

30 september 2013

AANMELDING KERK  Als 30ste kerk heeft de Nederlandse Hervormde Gemeente uit Zalk/Veecaten zich aangemeld om de Voedselbank te steunen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we zo veel steun mogen ontvangen van de kerken uit de gemeente Kampen. Zonder hun steun zou de Voedselbank het niet redden. Dank hiervoor!!            

30 september 2013
SPECIALE ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK
  
De actie van ModeMix heeft 323 houdbare producten opgeleverd!! Wat een geweldige actie, heel hartelijk dank hiervoor!
  
Erna Nijs-Lorist schreef op facebook: Moe maar ohhhhh zo voldaan weer thuis. Morgen Voedselbank Kampen bellen om de 6 dozen vol etenswaren op te laten halen en de donaties die diverse mensen ook nog gedaan hebben. Gezien de positieve reacties is dit zeer zeker voor herhaling vatbaar. Ik zeg doen!!! Met bijzonder hartelijk dank aan Massagesalon Dijane, Massagesalon Alinda, Linda Aarten, Saskia Kelter, Daniëlle Vos, Sheralyn Vos, Saskia Kranenburg, Viola Nijs en Marjolein Koekkoek. Meiden, het was geweldig!!
            

17 augustus 2013 
SPEELGOEDACTIE IJSSELMUIDEN
  
Een groepje kinderen uit IJsselmuiden waaronder Lotte, Syl, Tijs, Sara en   Noah hebben een speelmiddag georganiseerd waarvoor de opbrengst bestemd is   voor de Voedselbank. Er was een spring-kussen, een stormbaan en een suikerspinmachine. Je kon er boog-schieten en je gezicht laten schmincken. Wie kwam spelen moest als entree houdbaar voedsel meenemen. De kinderen hebben alles zelf georganiseerd, het regelen van vrijwilligers en de clown, tot het   maken van flyers toe. De gemeente was vlot met het verstrekken van de vergunning. Van 12.00 tot 16.00 uur konden kinderen terecht op het schoolplein van de hervormde basisschool De Ichtus in IJsselmuiden. Er kwam zelfs een heuse verslaggeefster langs van RTL-Oost!! SPANNEND!!

 5 juni 2013

Irma Wessels, mede eigenaresse van Hotel van Dijk, in de bloemetjes gezet. Het investeringdfonds van de Rabo bank heeft 500 euro gedoneerd aan de Voedselbank. Door alle bedrijven in Kampen aan te schrijven, wist Irma Wessels geld en speelgoed binnen te halen voor de kinderen van de Voedselbank. Irma heeft zich geweldig ingezet   om deze actie tot een groot succes te brengen. Dankzij haar enorme   inzet heeft ze ook veel particulieren over de streep getrokken. Er kwam zo veel speelgoed binnen dat zij de school van haar zoon Veron en het Asielzoekerscentrum in Dronten ook met speelgoed kon verblijden. Voor de Voedselbank kon ze 88 pakketten ter beschikking stellen. Opgelucht is ze toch wel een beetje. "Het was heel erg leuk om  te doen, dit geeft de mens een enorme boost. Bezig zijn met andere mensen. Maar joh, wat heeft het een tijd gekost. We hebben ook  nog een hotel te runnen." Of er volgend jaar een herhaling komt durft ze niet te zeggen. "Ik heb nog een heel jaar om daarop te puzzelen en ik heb nog wel een aantal andere ideeën."

De voorzitter van de Voedselbank, Kees Wendt, overhandigt Irma namens het bestuur een fraaie bos bloemen. 

Vijftien vrijwilligers in actie met het inpakken van alle speelgoed.
Iedereen die hieraan meegewerkt heeft: HARTELIJK DANK!!!

Donderdag 3 april was een fijne dag voor de Voedselbank. De jubilerende Vrouwen contactgroep Burgwalkerk had in maart een collecte gehouden voor de Voedselbank. De dames konden een symbolische cheque van €437,66 aanbieden! Het geld zal worden gebruikt voor de aanschaf van schoolagenda's voor brugklassers. Van het resterende geld zullen stiften, kleur- en doe- boeken worden gekocht voor jonge kinderen. Het bezoek aan de Voedselbank werd afgesloten met een rondleiding.

Zwanet Kamphuis

27-03-2013

SPEELGOEDACTIE SLAAT AAN 

Diny   Held, Klaas Kanis en Dikkie Diender 

De speelgoedactie van de Voedselbank, voor kinderen van 4 tot 12 jaar, is een succes. Dozen vol speelgoed staan inmiddels klaar en er zijn zelfs prachtig geschilderde kunstwerken, geproduceerd door   cursisten van kunstatelier EenTwee, beschikbaar gesteld. Mensen die speelgoed willen inleveren of geld willen doneren, kunnen contact opnemen via telefoon 038 3314925 of info@hotelvandijk.nl  Een bijdrage kan ook gestort worden op rekening 101090153 o.v.v. vbk-actie van de Voedselbank. (aftrekbaar van de belasting)  Bron: de Stentor 28-03-2013

12 februari 2013

Drie scholen waaronder de Ambelt hebben samen een Kerstmarkt gehouden. Na aftrek van de kosten bleef er een bedrag van €2400 over die bestemd was voor de Voedselbank. Wat een geweldige actie!!!

7 februari 2013

Hotel wordt inzamelpunt speelgoed voor kinderen Voedselbank Kampen Irma Wessels, de helft van het echtpaar dat hotel Van Dijn aan de IJsselkade runt, is een speelgoedactie begonnen voor de Voedselbank. Particulieren, maar ook bedrijven en sport-verenigingen worden vriendelijk, doch dringend verzocht een   bijdrage te leveren zodat de pakweg 70 kinderen die afhakelijk zijn van de   Voedselbank dit jaar een mooi pakket kunnen ontvangen. Wessels keek het idee af van een goede vriendin uit Zuid Holland. Haar speelgoedactie voor een instelling in die contreien werd een groot succes en Wessels hoopt dat kunststukje in Kampen te kunnen herhalen. "Ik weet uit verhalen van mijn zoon Veron dat er kinderen zijn die met hun verjaardag niet eens kunnen tracteren in de klas. Die kinderen hebben helemaal niets, Dat is toch schrijnend?" Wessels heeft de school van zoon Vernon, de Wegwijzer, zo ver gekregen dat ze meedoen aan de actie. Vanaf 13 mei t/m 19 juni is de school   op de woensdagen van 12.15 - 13.00 inleverpunt voor speelgoed. Wie nu al een donatie wil doen kan terecht bij het hotel, van maandag t/m donderdag tussen 11.00 - 16.00 uur. "Het moet geen rotzooi zijn, maar bruikbaar speelgoed dat er netjes uitziet. Bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar", zegt de hotelier die inmiddels 500 foldertjes heeft laten druken, waarmee ze de boer op is gegaan. Verschillende bedrijven hebben volgens haar al een  duit in het zakje gedaan, "Zoals een kapsalon die bonnen voor een gratis knipbeurt gaf." Wessels is ook op zoek naar vrijwlligers om te helpen de pakketjes samen te stellen. de Stentor 7 februari 2013            

6 februari 2012

CRISISMES SNIJDT AAN TWEE KANTEN    http://stentor.ned.newsmemory.com/loadPage.php?token=4sjK0eLQ6JiTcHOUopSVpJbiyMTOz47YmZ  mfc5SilJWkxqCz2NfNzNeWw3B609GTmJ6Zn4rElJ2TraGOeXOOpJqXm5iniw%253D%253D     artikel de Stentor

6 februari 2012

Wegens ruimtegebrek hebben we een nieuwe vriescel gekregen en deze is aan de   buitenkant tegen de muur aan gebouwd. Door de oude te ontmantelen, is er binnen ook meer ruimte voor opslag gekomen. We zijn erg blij met wat meer capaciteit. Er worden steeds meer pakketten  uitgedeeld en de verwachting is dat het aantal in de toekomst nog meer zal stijgen.

 

26 januari 2013  Vier Herv. Kerken in Kampen, te weten; Open Hof, Noorderkerk, Broederkerk en de Boverkerk, hebben een geweldige actie gehouden voor de Voedselbank. 450 tassen met duurzame goederen werden zaterdagmorgen gebracht door een team diakenen van de kerken. Wij zijn hier ontzettend blij en dankbaar voor, juist in deze tijd dat alles minder wordt en de aanvragen meer.

HEEL HARTELIJK DANK!! 

klik op de foto om het filmpje te zien   

Alle mensen die hieraan meegewerkt hebben. HULDE!!!

13 januari 2013

Ook dit jaar heeft Riki van Dorp, namens IJsclub VZOD (schaatsvereniging: Vooruitgang zij ons doel) 100 kaartjes beschikbaar gesteld voor kinderen van 4 t/m 18 jaar, die gebruik maken van de Voedselbank. Namens alle kinderen: Hartelijk dank!!

5 januari 2013
De voedselbank raakt uit het hart na feestdagen
  
De voedselbank in Kampen is naarstig op zoek naar verse groenten, pasta's en langer houdbaar voedsel. Voor en tijdens de feestdagen werd de voedselverstrekker aan de armste gezinnen van Kampen van alle kanten van voedsel voorzien, maar nu dreigt de aandacht te verslappen constateert vrijwilliger en coördinator Jan Bottenberg. " Tja, het geweten is weer een beetje gerust zullen we maar zeggen. We hebben net weer onze tweewekelijkse uitdeeldag gehad en de schappen beginnen akelig leeg te raken." Tot zijn grote vreugde en dankbaarheid is er altijd wel een stroom van voedsel uit de Koekoek, via supermarkten en de Kamper kerken die de boel enigszins op peil   houdt. "Maar het is allemaal wel een beetje eenzijdig, zeker wat betreft de groenten. Wortelen, witlof en aardappelen, dat is het wel zo'n beetje. We zouden heel graag onze cliënten wat afwisseling willen bieden in de vorm van een kooltje of wat bladgroente als sla en andijvie. Groenten en fruit in blik of pot zijn ook zeer welkom."
  
Mensen die wat kunnen missen kunnen contact opnemen met Bottenberg via 0630245681
Bron: de Stentor

 KIJK   IN ONS ARCHIEF VOOR ALLE ARTIKELEN.

    ARCHIEF 2   december   2012       ARCHIEF 3      november 2012 - januari 2011   ARCHIEF 4    2009 - 2006           

  


            


            


                                        

 
            


  

  
            


  


  
  
            


  

  
            


            


            
            


            

                


            


            


  

  
   

    

                  
    

     
           
           
   

    

    
          
           
   

           
          
           
          
                                                                                 
           
    
De inhoud van een pakket
     
    
           
    
Vele pakketten staan klaar