Voedselbank Kampen

"Samen Sterk"

Welkom op de website van de Voedselbank Kampen 

Alle tekst die in het rood is weergegeven is aanklikbaar en maakt een link actief 

Klik hier voor actueel nieuws over VB-Kampen 

De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds de verspilling bij de levensmiddelen-producenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.

De onafhankelijke Stichting Voedselbank Kampen e.o. is opgericht op 11 november 2007.Op dit moment worden er in Kampen aan ongeveer 180 gezinnen pakketten uitgedeeld. 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Mensen met een heel beperkt inkomen, die klem komen te zitten, hetzij door werkloosheid of schulden. 

Klik hier om meer te lezen over de gehanteerde toewijzingscriteria.

Als u een voedselpakket wilt aanvragen dan kunt u bellen met: 0647693379, uitsluitend op woensdag en vrijdag van 9-12 uur.

Let op: het is niet mogelijk om een voicemailbericht achter te laten!

U kunt ook een e-mail sturen aan: intake@voedselbankkampen.nl

Wilt u goederen aanbieden, belt u dan naar: 0630245681  
of klik hier voor het invullen van het contactformulier.


 


Wilt u de voedselbank Kampen helpen ?

Neem voor zaken m.b.t. coördinatie, logistiek en sollicitaties contact op met: Joop Douma via coordinatie@voedselbankkampen.nl


Mensen die een geldelijke bijdrage willen leveren: HEEL GRAAG - Rekeningnummer Voedselbank: NL11RABO0101090153 Wij zijn een ANBI instelling, dus uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Uitdeeladres: Anjerstraat naast nr. 23 op het schoolplein  

Postadres: 1ste Ebbingestraat 10, 8261XV Kampen 

Brooduitdeel & Uitdeel op vrijdag:

28-04-2017Brooduitdeel van 15.30 - 17.00 uur
05-05-2017Uitdeel van 13.00 - 17.00 uur
Website voor het laatst bijgewerkt op: 

14 april 2017

117237